Statiegeldsysteem voor drankblikjes buiten de supermarkt niet haalbaar

STATEMENT

Zoetermeer, 8 juli 2021

De vereniging Metalen Verpakkingen Nederland, MVN, heeft kennisgenomen van de uitvraag van Stichting Afvalfonds Verpakkingen naar een statiegeldsysteem voor drankblikjes. MVN is teleurgesteld en zet haar kanttekeningen bij de haalbaarheid van een dergelijk systeem voor het eind van het jaar 2022.

De uitvraag heeft betrekking op het opzetten van een landelijk innamesysteem voor statiegeldblikjes buiten de supermarkt. Gegeven de beperkte openbare ruimte en de wijze van beveiliging van deze locaties zet MVN haar vraagtekens bij de realiseerbaarheid hiervan voor het eind van 2022.

Om het gemak voor de consument op een hoog niveau te houden en een zo hoog mogelijke inzameling, is het van belang dat de verkooppunten ook innamepunten dienen te zijn. Dit betreft naast de supermarkt ook alle andere verkooppunten, zoals kiosken en cafetaria. Ongeveer 70% van de drankblikjes wordt verkocht via de supermarkt en in de corona periode lag dit aandeel fors hoger. Het inzamelsysteem dat op dit moment binnen de supermarkt aanwezig is voor Petflesjes en -flessen, is grotendeels geschikt voor drankblikjes. Het terugbrengen van drankblikjes naar het verkooppunt biedt daarbij een extra contactmoment voor de winkeleigenaar met de consument.

Een hygiënische inzameling en het efficiënt gebruik van de ruimte zijn uiteraard belangrijk. In andere landen is veel ervaring met een statiegeldsysteem voor drankblikjes in de winkel en daar is geen enkel probleem met hygiëne bij de inzameling van de drankblikjes. De statiegeld machine perst de drankblikjes naar een klein en handig formaat voor vervoer naar een verwerkingslocatie.

MVN vraagt daarnaast aandacht voor de wijze waarop omgegaan wordt met de ingezamelde drankblikjes uit het innamesysteem. Voor drankblikjes wordt hoogwaardig materiaal gebruikt. De ingezamelde drankblikjes kunnen bijdragen aan een verdere verbetering in de recycling van metalen verpakkingen. Dit sluit ook aan bij het Circulaire Materialenplan.
Metalen verpakkingen zijn namelijk oneindig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit.