Duurzaamheid

Metalen verpakkingen zijn een verantwoorde keuze voor een duurzamere verpakkingsstrategie.

Voedingsmiddelen en non-food zijn lang houdbaar bij kamertemperatuur. Dit gaat voedselverspilling tegen en bespaart maar liefst 70% energie. Metalen verpakkingen zijn compact, stapelbaar en licht en dus energiezuinig in transport, productie en opslag.

Schoolvoorbeeld van circulaire grondstof

Na gebruik worden metalen verpakkingen gesorteerd, omgesmolten en gerecycled. Ruim 80% van al het geproduceerde metaal is nog steeds in omloop. Het is oneindig recyclebaar, zonder kwaliteitsverlies. In Nederland wordt 95% van de ingezamelde metalen verpakkingen hergebruikt. Nederland is hiermee koploper in Europa. Er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig, er wordt veel energie bespaard en de CO2-uitstoot wordt verminderd. 

Het verschil tussen bronscheiding en nascheiding

Hoe het metaal wordt gescheiden verschilt per gemeente. Bij bronscheiding wordt het metaal gescheiden ingezameld in een container voor plastic, metaal en drankenkartons of in een afvalbak specifiek voor metaal. Bij de PMD-afvalstroom worden plastics en drankkarton gescheiden van het metaal. Van drankenkartons wordt ook het dunne laagje aluminium van het karton en de plasticcoating verwijderd.

Bij nascheiding worden de metalen uit het restafval gefilterd na verbranding in een afvalverbrandings-installatie. Voor het scheiden van staal wordt gebruik gemaakt van magneten. Aluminium en andere niet magnetische metalen worden met een wervelstroomscheider uit de resten gehaald.

Metal Recycles Forever

Zowel consumenten als producenten zijn zich steeds vaker bewust van het effect van verpakkingen op het milieu. Voor alle soorten metalen verpakkingen is daarom één recyclingkeurmerk opgericht: “Metal Recycles Forever”. Dit stempel maakt duidelijk dat metalen verpakkingen duurzaam zijn en helpt consumenten bewust te maken van het belang van recycling.

Alle Europese merken, producenten en organisaties die met metalen verpakkingen werken, mogen dit logo in hun communicatie gebruiken. Het maakt onderdeel uit van de bredere campagne van Metal Packaging Europe. Een licentie aanvragen kan via hun website.